Aktualności

Przekaż 1% na działalność klubów Wolna Strefa i Młoda Strefa.

Zachęcamy do oddania 1% podatku na Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, które prowadzi sieć Klubów Młodzieżowych „Młoda Strefa” i „Wolna Strefa”. Młodzi ludzie dzięki Klubom mają możliwość spędzania wolnego czasu w bezpiecznym miejscu, pod opieką wykwalifikowanej kadry. Mają szansę rozwijać swoje talenty oraz realizować swoje marzenia i pasje. Naszym Klubowiczom zapewniamy pomoc i wsparcie psychologiczne, pomoc w nauce a także zajęcia edukacyjne czy profilaktyczne. Dzięki współpracy między innymi z Kieleckim Bankiem Żywności czy z Polską Akcją Humanitarną „Pajacyk” zapewniamy dzieciom i młodzieży wartościowy posiłek. Działalność Klubów jest bezpłatna i każdy w wieku 7 – 19 lat może zostać Klubowiczem Młodej i Wolnej Strefy.

Pomóż młodemu pokoleniu, przekazując 1% swojego podatku, aby każdy miał możliwość równego startu w dorosłe życie.

Tak jak w poprzednich latach podatnicy nie muszą wpłacać 1% należnego podatku na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy, że prawidłowo wypełnią PIT a pieniądze dla OPP przekaże Urząd Skarbowy.

Podatnicy wypełniający PIT-37 w części I w polu nr 131 wpisują numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcą przekazać 1% należnego podatku. Następnie w polu nr 132 wpisują kwotę nie większą niż 1% kwoty znajdującej się w polu nr 126. Kwota w polu 132 musi być zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół (jeśli kwota w polu 126 wyniesie np. 2129zł to 1% od niej stanowi 21,29 zł, po zaokrągleniu, 1% podatku należnego opiewać będzie kwotą 21,20 zł). Ponadto w części J formularza podatnik może zamieścić dodatkowe informacje uzupełniające. Sposób wypełnienia części I oraz J PIT-37 obrazuje poniższy przykład.


Podatnicy rozliczający się na drukach PIT-36 oraz PIT-28 przekazują 1% w sposób niemal identyczny, zmieniają się jedynie numery wypełnianych pól.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe naszych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.