Aktualności

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży otworzyło sieć Klubów Młodzieżowych „Młoda Strefa” i „Wolna Strefa”. Ich umiejscowienie jest związane z dużym skupiskiem młodzieży. Wypełniając lukę w ofercie dla młodzieży potencjalnie zagrożonej stworzone zostały Kluby jako placówki wsparcia dziennego i pozytywnego spędzania wolnego czasu. Przebywa w nich młodzież w wieku od 7 do 19 lat (w klubach „Młoda Strefa” 7-16 lat a 13-19 lat „Wolna Strefa”). Wczesna identyfikacja i interwencja ma na celu przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Aktualnie na terenie miasta działa sześć Klubów, w których regularnie uczestniczy w zajęciach ponad 500 wychowanków. Od 2008 r Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność profilaktyczną na tereny wiejskie. W Klubach wiejskich również prowadzone są działania profilaktyczno-edukacyjne, wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnej społeczności wiejskiej. Podopieczni Klubów uczestniczą w różnego rodzaju sekcjach takich jak: sekcja sportowa, plastyczna, komputerowa, kulinarna, artystyczna, fotograficzna, dziennikarska, wolontaryjna. Efektem tych działań jest m.in. prowadzenie kwartalnika „Wolna Strefa” oraz radia internetowego Wolna Strefa (www.radio.wolnastrefa.pl) i działanie profesjonalnych zespołów muzycznych: m.in. ADHDub i Dżin Dżin. Poprzez działania edukacyjno-wychowawcze staramy się rozwijać zdolności młodzieży i dzieci, wskazujemy wzorce pozytywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim wspomagamy lokalną społeczność w jej integracji.