Aktualności

Opublikowano: 05.05.2021

W okresie od 3.05.2021 do 31.10.2021 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

„WOLNI OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - edycja II”

 

Głównym celem projektu jest dostarczenie podstawowych informacji o środkach odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych dostępnych na rynku handlowym. Młody człowiek dowie się w jaki sposób oddziałują one na organizm i emocje ludzi. Dodatkowo realizacja wyszczególnionych zadań przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności - rodziców/opiekunów beneficjentów projektu oraz do podjęcia wspólnych działań, które mogłyby chronić dzieci i młodzież przed szkodami wynikającymi z używania środków odurzających.

 

 

Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Świętokrzyskiego.