Aktualności

Opublikowano: 01.06.2021

 

W okresie od 01.06.2021 do 31.10.2021 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:


Organizacja festiwali, konkursów, plenerów, warsztatów, spotkań, druk wydawnictw z zakresie sztuk plastycznych, malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, fotografii i multimediów

Głównym celem realizacji niniejszego Projektu pn. „Kreatywni niebanalnie w Wolnej Strefie” ma na celu zniwelowanie skutków postcovidowych tj. długotrwałej izolacji rówieśniczej/środowiskowej poprzez umożliwienie i zapewnienie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zachęcenie do wyrażenia siebie w obszarze artystycznym. Projekt zakłada organizację warsztatów, plenerów, konkursu oraz wernisaży z zakresu sztuk plastycznych oraz fotografii. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież podlegające obowiązkowi szkolnemu w wieku 6-19 lat, łącznie w Projekcie będzie 70 osób - dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Kielce.