Aktualności

Opublikowano: 14.06.2021

W okresie od 14 czerwca do 27 grudnia 2021r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

"Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zagnańsk"

Głównym celem w ramach realizowanego zadania jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, kształcenie umiejętności społecznych i życiowych beneficjentów w formie zajęć w klubie Wolna Strefa w Zagnańsku poprzez realizację programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat będących podopiecznymi Klubu.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Zagnańsk.