Aktualności

Opublikowano: 01.03.2021

W okresie od  1 marca do 20 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2021 "

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny w procesie wychowania dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubu Wolna Strefa w Kostomłotach oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej, poprzez zorganizowanie ciekawych form pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy w Miedzianej Górze.