Aktualności

Opublikowano: 05.03.2021

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w terminie 5.03.2021 - 31.12.2021 -  realizuje zadanie publiczne pn.:

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia i warsztaty propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek
-prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży"

 

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubu Wolna Strefa w wieku 6-19 lat jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Gminy Pińczów.