Aktualności

Opublikowano: 26.06.2021

 

Realizacja projektu pn. własną : „Wakacyjne aktywności z Wolną Strefą” zakłada organizację wypoczynku letniego (półkolonii) w terminie od 26.06.2021r. do 31.08.2021r. w Kielcach w siedzibach 6 klubów Wolna Strefa oraz Szkoły Podstawowej nr 8 znajdujących się na terenie Miasta Kielce, dla dzieci i młodzieży/uczestników ww. placówek oraz dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego w wieku 6-19 lat, którzy zostaną włączeni do projektu w procesie rekrutacji.

Realizacja założeń projektu odbywać się będzie wielopłaszczyznowo poprzez trzy działania: sportowo – rekreacyjne, prozdrowotne oraz edukacyjne.

W ramach zadania zostaną zorganizowane III turnusy półkolonii trawiące po 10 dni roboczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach.

Wypoczynek letni został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach