Aktualności

Opublikowano: 26.06.2021

 

 

Fundacja Nadzieja Rodzinie organizuje obóz wędrowny  dla dzieci i młodzieży w wieku 9-19 lat, uczęszczających do Klubów Wolna Strefa w terminie 19 - 31.08. 2021.

W ramach realizacji projektu pn.: „Młodzi śladem historii Polski” uczestnicy upamiętnią postacie bohaterów narodowych – Żołnierzy Niezłomnych, którzy walczyli w Polskim Podziemiu Niepodległościowym, wzmocnimy w młodzieży poczucie wspólnoty obywatelskiej i świadomości historycznej oraz będziemy propagować postawy patriotyczne.

Wypoczynek letni został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach