Aktualności

Opublikowano: 10.05.2021

W okresie od 10.05.2021 r. do 29.10.2021 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne:

 

 

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA KIELCE W KLUBACH SPORTOWYCH, ŚWIETLICACH  I ORGANIZACJACH MŁODZIEŻOWYCH

 

 

 

W ramach projektu w Klubach Wolna  Strefa na terenie Miasta Kielce zespół profilaktyków/ wychowawców poprowadzi warsztaty profilaktyczne, mające na celu uświadomienie młodym ludziom czym są uzależnienia, jak wpływają na życie oraz zdrowie, a także jak reagować w przypadku zaobserwowania uzależnienia w swoim otoczeniu.

Poprzez działania w projekcie chcemy wskazać możliwości poprawy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodego człowieka, promować postawy prozdrowotne. W ramach projektu przekażemy oraz pogłębimy wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych ale także wskazać konkretne miejsca (placówki specjalistyczne, poradnicze, diagnostyczne), gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc. Ponadto w ramach zaproponowanych programów profilaktycznych chcemy zwiększyć świadomość uczestników związaną z zagrożeniem jakie niesie ze sobą nadużywanie korzystania z komputera oraz zapoznać uczestników ze zjawiskiem cyberprzemocy, szczególnie teraz w dobie pandemii i długotrwałej izolacji, kiedy to komputer stał się głównym miejscem życia społecznego młodego człowieka.


  

Projekt został współfinansowany ze środków Gminy Kielce na 2021r.