Aktualności

Opublikowano: 02.01.2021

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dal dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej – w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Miasta Kielce pod tytułem:

„Wolna Strefa naszym drugim domem”

Poprzez realizację projektu zamierzamy zapewnić dzieciom i młodzieży w wieku 6-19 lat  z obszaru Miasta Kielce opiekę i wychowanie, atrakcyjną ofertę bezpłatnych zajęć pozaszkolnych, pomoc w nauce. Wsparcie udzielane będzie beneficjentom zamieszkałym w rejonach Klubów Wolna Strefa.

Projekt ma na celu szeroko pojęte wychowanie i zapewnienie profesjonalnej opieki dzieciom i młodzieży w czasie wolnym od szkoły. Poprzez realizację zadania publicznego chcielibyśmy zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, poszukiwań swoich zainteresowań, pasji, rozwoju hobby. W trakcie zajęć w Klubach udzielana będzie również pomoc w nauce, zorganizowane zostaną wyjazdowe formy wypoczynku. Beneficjentami klubu jest bardzo często młodzież z grup ryzyka, dla której prowadzone będą działania terapeutyczne, psychoprofilaktyczne i kompensacyjne. Realizacja zadania publicznego zapewni 290 dzieciom i młodzieży profesjonalną opiekę, wychowanie, pomoc w nauce oraz ciekawą organizację czasu wolnego nastawioną na rozwijanie pasji, zainteresowań, zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Kielce na lata 2021-2023.