Aktualności

Opublikowano: 02.01.2021

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne: Prowadzenie ośrodków wsparcia – klubów samopomocy dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Miasta Kielce pod tytułem:

„Kluby Rodzinne Wolna Strefa na terenie Miasta Kielce”

 

Miejscem realizacji zadania publicznego będzie Klub Wolna Strefa mieszczący się w Kielcach przy ulicy Orla 4 oraz Klub Wolna Strefa przy ul. Posłowickiej 98. Priorytetowym celem funkcjonowania obu Ośrodków jest organizacja działań o charakterze samopomocowym oraz interakcję pomiędzy rożnymi grupami wiekowymi, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu.

Poprzez wspólne zajęcia seniorów z dziećmi i młodzieżą następuje zacieśnianie więzi miedzy pokoleniami. Kluby Samopomocy pełnią również funkcję wspierającą działania wychowawcze  w centrum miasta. W ramach realizacji zadania organizowane będą integracyjne warsztaty międzypokoleniowe skupione przede wszystkim wokół działań artystycznych, edukacyjnych (wymiana doświadczeń pomiędzy pokoleniami), korzystania z nowych technologii, zajęcia taneczno- sportowe. Organizowane będą również międzypokoleniowe imprezy kulturalne tj. festyny, pikniki, wspólne obchodzenie świąt. W ramach rozwoju współpracy ze społecznością lokalną organizowane będą również rajdy piesze, wyjazdy na wycieczki.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Kielce na lata 2021-2023.