Aktualności

Opublikowano: 22.07.2020

Fundacja Nadzieja Rodzinie realizuje projekt  pn. własną : „Taki mały, taki duży może świętym być!” zakłada organizację wypoczynku letniego (półkolonii) w terminie od 22.07.2020r. do 31.08.2020r. dla uczestników klubów Wolna Strefa w miejscowościach: Grzymałków, Kostomłoty , Podłęże, Zagnańsk dla  dzieci w wieku 6-19 lat. Realizacja założeń projektu odbywać się będzie poprzez aktywizację ruchową i rozwój umiejętności plastycznych w oparciu o fabułę filmu pt.: „KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM”. Grupą docelową Projektu są podopieczni Klubów, dla których ważna jest aktywność ruchowa i możliwość spędzenia czasu wolnego realizując swoje małe i duże pasje. Ustanowienie przez Sejm roku 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II w 100 rocznicę jego urodzin i 15 rocznicę śmierci to idealny temat przewodni inicjowanych zajęć dla uczestników Klubów Wolna Strefa. Program półkolonii przewiduje zajęcia animacyjne, aktywizujące zarówno poprzez ruch jak i rozwój umiejętności artystycznych oraz wycieczkę autokarem do miasta urodzin Karola Wojtyły – Wadowic. Harmonogram półkolonii zakłada także zabawy chustą animacyjną KLANZA, które pobudzają rozwój psycho-fizyczny, umożliwiają zabawę z dziećmi i młodzieżą w każdych warunkach. Projekt zakłada również rozwój pasji artystycznych uczestników i ich potrzebę wyrażania siebie w pracach plastycznych, rozwój kreatywności i wyobraźnię przestrzenną. Program Projektu uwzględnia współczesne koncepcje edukacji, gdzie priorytetem stało się wspieranie uzdolnień uczniów a jedną z najważniejszych płaszczyzn edukacyjnych, która w szczególny sposób podejmuje zadania związane z kształceniem jednostki nastawionej na poszukiwanie, jest edukacja plastyczna.

 

 

Wypoczynek letni został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach