Aktualności

Opublikowano: 21.07.2020

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pn.: „Śladami rocznic historycznych – Bitwa Warszawska 1920” zakłada organizację wypoczynku letniego (półkolonii) w terminie od 21.07.2020r. do 31.08.2020r. w Kielcach w siedzibach siedmiu klubów „Wolna Strefa”, dla dzieci młodzieży/uczestników ww. placówek w wieku 6-19 lat. Realizacja założeń projektu odbywać się będzie poprzez pobudzenie i rozwój zainteresowania dzieci i młodzieży historią Polski, gdzie treści i zagadnienia merytoryczne „wplecione” będą w pełne aktywności zajęcia w nurcie artystycznym na półkolonii. Celem i zadaniem placówek wsparcia dziennego – Klubów Wolna Strefa jest dbałość o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych, rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu i życiem lokalnym. Projekt ma przybliżyć dzieci i młodzieży postać marszałka Piłsudskiego i wydarzeń roku 1920 w II Rzeczypospolitej. Zajęcia w klubach zorganizowane będą na zasadzie półkolonii ukierunkowanych na sport i rekreację dzieci i młodzieży uczęszczającej do ww. placówekz uwzględnieniem integracji osób z różnych środowisk. Celem Projektu jest zainspirowanie młodego człowieka treściami historycznymi metodą polimetodyczną polegającą na wykorzystywaniu różnych narzędzi i pomocy dydaktycznych, odmienną od metod podawczych stosowanych w szkołach. Program półkolonii przewiduje wachlarz atrakcji, stanowiąc wyjątkową alternatywę dla dzieci i młodzieży zagospodarowania czasu wolnego w wakacje.

 

 

Wypoczynek letni został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach