Aktualności

Opublikowano: 03.08.2020

Fundacja Nadzieja Rodzinie organizuje obóz wędrowny  dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, uczęszczających do Klubów Wolna Strefa w terminie 10 - 21.08. 2020.

Projekt pn.: „Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu”-zakłada organizację wypoczynku letniego w postaci obozu wędrownego „Szlakami Papieskimi” po górach Beskidu, w terminie od 10.08.2020r.do 21.08.2020r., dla dzieci i młodzieży , w podziale na grupy wiekowe: 7-12 i 13-19 lat, z Kielc i woj. świętokrzyskiego. Realizacja założeń projektu odbywać się będzie poprzez wzmacnianie świadomości młodych ludzi znaczenia aktywności fizycznej i integracji społecznej, wzorcem Jana Pawła II. Karol Wojtyła, jako uczeń, później ksiądz, biskup i kardynał, wędrował po Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Małym i Sądeckim, Tatrach, Gorcach, Pieninach, Beskidzie Niskim, Bieszczadach i Sudetach. Postać Papieża Polaka to niekwestionowany wzorzec dla młodych ludzi, którzy potrzebują autorytetów na drodze swojego rozwoju. Podopieczni Klubów „Wolna Strefa” to dzieci i młodzież, u których wychowawcy ww. placówek „zaszczepiają” idee zdrowego stylu życia, bez nachalnej negacji nowoczesnych narzędzi.

 

 

Wypoczynek letni został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach