Aktualności

Opublikowano: 29.06.2020

W okresie od 1.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

„WOLNI OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH”

 

 

 

Głównym celem projektu będzie dostarczenie podstawowych informacji o środkach odurzających, psychotropowych i psychoaktywnych dostępnych na rynku handlowym. Młody człowiek dowie się w jaki sposób oddziałują one na organizm i emocje ludzi. Dodatkowo realizacja wyszczególnionych zadań przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności - rodziców/opiekunów beneficjentów projektu oraz do podjęcia wspólnych działań, które mogłyby chronić dzieci i młodzież przed szkodami wynikającymi z używania środków odurzających.

 

 

Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Świętokrzyskiego.