Aktualności

Opublikowano: 29.06.2020

W okresie od 1.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

„Zanim będzie za późno!”

Celem głównym projektu jest ograniczenie czynników ryzyka używania środków psychoaktywnych związanych ze środowiskiem rówieśniczym oraz ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych poprzez działania socjoterapeutyczne, i psychospołeczne, jak również uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z uzależnień  i wypracowanie w nich umiejętności znajdywania takich zajęć w wolnym czasie, które rozwiną ich zainteresowania i odciągną ich uwagę od wszelkiego rodzaju używek.

Działania  adresowane są  dla grupy 120 osób (po 10 osób z każdego Klubu), w wieku 13-18 lat zamieszkujących  na terenie miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego.

 

 

 

Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Świętokrzyskiego.