Aktualności

Opublikowano: 26.02.2020

W okresie od  26 lutego do 20 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem. Edycja 2020 "

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubu Wolna Strefa w Kostomłotach oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej, poprzez zorganizowanie ciekawych form pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Ważnym elementem realizacji zadania, który kontynuujemy również w tym roku jest integracja międzypokoleniowa. Współpraca z seniorami oraz włączenie ich w działania organizowane przez kadrę klubu Wolna Strefa w Kostomłotach jest ważną płaszczyzną w działalności klubu.


 

Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy w Miedzianej Górze.