Aktualności

Opublikowano: 01.07.2020

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne:

 

 

REALIZOWANIE PROGRAMÓW I WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA TERENIE MIASTA KIELCE W KLUBACH SPORTOWYCH, ORGANIZACJACH MŁODZIEŻOWYCH I OŚRODKACH WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W ramach projektu w Klubach Wolna  Strefa na terenie Miasta Kielce zespół profilaktyków/ wychowawców poprowadzi warsztaty profilaktyczne, mające na celu uświadomienie młodym ludziom czym są uzależnienia, jak wpływają na życie oraz zdrowie, a także jak reagować w przypadku zaobserwowania uzależnienia w swoim otoczeniu. Podczas realizacji zadania skupimy się na przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmu oraz uzależnieniu od urządzeń elektronicznych przez prowadzenie działalności: wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz zapobiegawczej. Planowany do realizacji cykl warsztatów stanowi część działań statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizowanych od 2002 r.

Planowany do realizacji cykl warsztatów profilaktycznych stanowi część działań prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizowanych od 2002 r.

 


 

Projekt został współfinansowany ze środków Gminy Kielce na 2020r.