Aktualności

Opublikowano: 20.06.2020

W okresie od 28.06.2020 do 31.08.2029  dzieci i młodzież uczęszczające do Młodzieżowych Klubów Wolna Strefa na terenie gmin: Miedziana Góra, Mniów, oraz Miasto Kielce objęci zostaną pomocą Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach Programu Pajacyk Lato 2020.
Wsparciem obejmiemy 48 osób dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.