Aktualności

Opublikowano: 02.01.2020

 

 

Regulamin konkursu literackiego

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania związanego z Miastem Kielce.

2. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 7-19 lat.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy : przysłać lub dostarczyć opowiadanie w wersji elektronicznej na adres mailowy b.lubera(at)nadziejarodzinie.org.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku na adres: Biuro Klubów Wolna Strefa ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Ważne: opowiadanie powinno zawierać imię i nazwisko autora tekstu, wiek oraz adres do korespondencji.

4. Termin składania prac mija 15.04.2020.

5. Tematyka prac: Gatunek literacki konkursu jest dowolny, ale jury będzie m.in. oceniać jaką rolę w opowieści odgrywa miasto. Wydarzenia mogą dziać się zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości, czy wyobrażonej przyszłości. Świat mogą wypełniać bohaterowie lat minionych, baśniowe stwory rodem z fantasy, lub czarne charaktery w stylu cyberpunk (ale nie jest to konieczne). Jedna rzecz jest ważna, żeby historia wpisywała się w tematykę: - takie rzeczy tylko w Kielcach! - śladem opowiadań Herlinga Grudzińskiego.

6. Długość tekstu: opowiadanie powinno być o objętości od 9 000 do 12 000 znaków.

7. Grupa Jury w konkursie składać będzie się z trzech osób - będzie to grono polonistów oraz pisarzy, którzy po przeczytaniu materiałów wyłonią najlepsze ich zdaniem prace.

8. nagrody w konkursie to: m.in. statuetki , dyplomy, nagrody rzeczowe.

9. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w tomiku opowiadań w ramach projektu „Jak zostać pisarzem – Herling Grudziński do kieszeni”.