Aktualności

Opublikowano: 05.02.2020

W okresie od 5.02.2020 r. do 5.07.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie pod tytułem:

 


„Create yourself with Wolna Strefa”


Projekt realizowany jest w ramach

Programu wolontariatu pracowniczego MIT Q3 oraz MIT Q4 w 2019 roku

Adresatami projektu są dzieci i młodzież z Klubów Wolna Strefa

 

 


Projekt został dofinansowany przez HENKEL POLSKA Sp. z o.o.