Aktualności

Opublikowano: 31.10.2019

W okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pod nazwą:

,,Kultura na 5!’’

 

Cele realizacji zadania:

- przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

- zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego,Muzeum Dialogu Kultur oraz Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach - zorganizowanie cyklicznych wyjazdów do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

- zorganizowanie wyjazdu do Filharmonii Świętokrzyskiej - zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

- przeprowadzenie wieczorków literackich - zorganizowanie wycieczki do Muzeum Historycznego i Rezerwatu Krzemionki

- podniesienie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mniów i Miedziana Góra w wieku 7-19 lat;

- kształcenie wartości moralnych i obywatelskich

- zwiększenie roli kultury w procesie edukacji dzieci i młodzieży

- zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie kulturalne oraz w upowszechnianie kultury

- wprowadzenie do wiedzy o kulturze

- uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczeństwo.

 

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU