Aktualności

Opublikowano: 01.09.2019

W okresie od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje  projekt w ramach Programu "Patroni Roku" pod tytułem:


Jak zostać pisarzem  - Herling Grudziński do kieszeni

 

Celem projektu jest przybliżenie młodzieży twórczości pochodzącego z kielecczyzny Gustawa
Herlinga Grudzińskiego, a przez to rozbudzenie pasji literackiej oraz wydanie tomiku prozy
autorstwa młodych. Projekt zostanie zrealizowany przez prowadzenie warsztatów literacko - pisarskich oraz zorganizowanie konkursu literackiego,którego zwieńczeniem będzie wydanie
tomiku opowiadań.

 

Projekt jest finansowany z Darowizny otrzymanej od Fundacji Lotto im. H. Konopackiej.