Aktualności

Opublikowano: 05.11.2019

W okresie od 04.11.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

WIGILIA MIĘDZYPOKOLENIOWA 2019

 

 

Głównym założeniem projektu jest zorganizowanie dwóch spotkań Wigilijnych Bożego Narodzenia w Klubach Wolna Strefa, prowadzonych przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” tj. w Klubie Dziecięco – Młodzieżowym Klubie Wolna Strefa w Celinach oraz w Młodzieżowym Klubie Osiedlowym Wolna Strefa w Kielcach, ul. Naruszewicza 23, Kielce. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć organizowanych w latach 2017 i 2018.
W poprzednich latach wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego też Stowarzyszanie ,,Nadzieja Rodzinie” pragnie zorganizować je ponownie.

Celem planowanego wydarzenia pn. ,,Wigilia międzypokoleniowa 2019” jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, a także pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskie i kulturowej młodych ludzi. Spotkania będą również ukłonem podziękowania za walkę o niepodległość Ojczyzny oddanym Kombatantom, zamieszkującymi województwo świętokrzyskie. Młodzież i dzieci będą mieć doskonałą okazję do wyrażenia szacunku i uznania dla Kombatantów, którzy podczas trudnych czasów zniewolenia walczyli o wolność całego kraju. Spotkania Wigilijne dla Kombatantów z terenu województwa świętokrzyskiego zorganizują klubowicze wraz z pracownikami Klubów. Spotkania z młodzieżą będą dla Kombatantów doskonałą okazją do wyjścia z domu, spotkania się z innymi żołnierzami oraz poznania poglądów młodzieży na tematy związane nie tylko z historią.

Grupą docelową będą dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat, uczęszczające do Klubów ,,Wolna Strefa” oraz Kombatanci z terenów województwa świętokrzyskiego. Młodzież specjalnie na to wydarzenie przyozdobi klub, przygotowuje spektakl artystyczny oraz przekaże zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane paczki świąteczne, które będą zawierać artykuły pierwszej potrzeby.

Spotkania Wigilijne będą szansą na poznanie historii Kombatantów, którzy chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z młodym pokoleniem. Spotkania te będą doskonałą okazją do integracji środowiska cywilnego ze środowiskiem wojskowym.

 

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.