Aktualności

Opublikowano: 17.04.2019

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w okresie od 17.04.2019 do 31.10.2019 realizuje zadanie publiczne pod nazwą:


Realizacja warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w Klubach Wolna Strefa znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik

 

Głównym założeniem projektu jest realizacja warsztatów profilaktycznych służących przeciwdziałaniu zjawiskom uzależnień wśród młodych ludzi w wieku 7-19 lat z terenu Gminy Chmielnik. W ramach projektu profilaktycy/wychowawcy poprowadzą warsztaty profilaktyczne dla podopiecznych klubów Wolna Strefa z terenu Gminy Chmielnik. Warsztaty będą miały na celu uświadomienie młodym ludziom czym są uzależnienia, jak wpływają na życie oraz zdrowie, a także jak reagować w przypadku zaobserwowania uzależnienia w swoim otoczeniu. Prowadzone zajęcia będą także znakomitą okazją do ukazania beneficjentom projektu jak radzić sobie w trudnych, stresujących sytuacjach.

 

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Chmielnik.