Aktualności

Opublikowano: 06.05.2019

W okresie od 06.05.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod tytułem:

 

,,Wolne Strefy w walce z wykluczeniem społecznym”


 

Celem głównym niniejszego projektu jest wsparcie osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

- aktywizację społeczną beneficjentów

- wyrównywanie szans na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej

- wsparcie specjalistyczne dla rodziców i osób z otoczenia dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej takim wykluczeniem

- ułatwienie dostępu beneficjentów do specjalistów z wybranych dziedzin

- umożliwienie zdobycia przez uczestników umiejętności pozwalających być konkurencyjnym na rynku pracy.


W ramach realizacji niniejszego zadania od maja do grudnia zaplanowane są następujące działania w blokach tematycznych:

I. Blok. Zajęcia wyrównujące szanse w dostępie do edukacji

II. Blok. Wsparcie profilaktyczne dla osób w wieku 12-19lat wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem

III Blok. Wsparcie dla rodziców i osób z otoczenia dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej takim wykluczeniem.

 

Wymienione powyżej zadania realizowane będzie we wszystkich  Klubach Wolna Strefa, które znajdują się na terenie Miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego.

 

 

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

 

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego.