Aktualności

Opublikowano: 01.03.2019

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod tytułem:

 

Szlakiem historii po Ziemi Kieleckiej

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie historii Kielc i regionu kieleckiego oraz wzmocnienie świadomości patriotycznej wśród wychowanków Klubów Wolna Strefa, mających swą siedzibę na terenie Miasta Kielce. Realizacja zadania publicznego pn.: „Szlakiem historii po Ziemi Kieleckiej” skierowana będzie do dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat, która zainteresowana jest poznawaniem swojej „małej ojczyzny”. W celu przybliżenia młodym ludziom historii Kielecczyzny działania ujęte w ofercie zostaną podzielone na dwa bloki: edukacyjny i historyczno-krajoznawczy. W pierwszym bloku zostaną zorganizowane warsztaty historyczno-patriotyczne oparte w dużej mierze na dyskusji oraz projekcjach filmowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych regionu kieleckiego na przełomie XX wieku. Dla lepszego przyswojenia informacji uzyskanych podczas warsztatów uczestnicy projektu wybiorą się do Muzeum Historii Kielc. Dodatkowo zorganizowany zostanie konkurs plastyczny pt.: „Moje Kielce w 2050 roku”.

Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w dwóch Klubach Wolna Strefa, które znajdują się na terenie Miasta Kielce:

- Klub Wolna Strefa przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75 w Kielcach;

- Klub Wolna Strefa przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach.

W drugim bloku historyczno – krajoznawczym zorganizowany zostanie rajd:

- „Ścieżkami Piłsudskiego”.

Warsztaty prowadzone będą przez instruktorów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie historyczne. Uczestnikami projektu będzie grupa 20 osób dzieci i młodzieży na co dzień uczęszczająca do Klubów Wolna Strefa, mieszczących się na terenie Miasta Kielce.

 

 

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od

Gminy Kielce.