Aktualności

Opublikowano: 01.03.2019

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:

 

AKTYWNA MŁODZIEŻ – DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – EDYCJA 2019

Zadania ujęte w projekcie realizowane będą w Klubach Wolna Strefa na terenie województwa Świętokrzyskiego. Wsparciem objętych zostanie 60 osób w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym czy też mających ograniczony dostęp do działań edukacyjno-integracyjnych. Realizacja niniejszego projektu zakłada opracowanie i wdrożenie lokalnego programu w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży, z wykorzystaniem potencjału podmiotu reintegracji, jakim jest Centrum Integracji Społecznej. Jedną z aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest edukacja kulturalna, w ramach której zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne, muzyczne, medialne, sportowe i historyczne. Zostaną także przeprowadzone warsztaty z edukacji obywatelskiej, oraz warsztaty dotyczące tworzenia organizacji młodzieżowych oraz wolontariackich. Podopieczni Klubów Młodzieżowych Wolna Strefa uczestniczyć będą również w warsztatach z doradztwa zawodowego, podczas których zostaną opracowane Indywidualne Plany Zatrudnienia oraz spotkania z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej. Młodzież wyłoni spośród siebie liderów grup warsztatowych, którzy z pomocą wnioskodawcy (Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie”) zapoznają się z zasadami konstruowania wniosków i pozyskiwania dotacji, pozwalających na projektowanie nowych miejsc integracji i zdobywania funduszy na wartościowe formy spędzania czasu wolnego.

 

 

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.