Aktualności

Opublikowano: 01.04.2019

W okresie od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:


Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej

w Klubach Wolna Strefa

Głównym działaniem w projekcie jest stworzenie i realizacja warsztatów profilaktycznych, które poszerzą wiedzę dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy rówieśniczej oraz agresji oraz pomogą wykształtować postawy eliminujące niepożądane zachowania agresywne poprzez trening zastępowania agresji. Warsztaty profilaktyczne dostosowane będą odpowiednio do grupy wiekowej, aby program ten przyniósł zamierzone efekty. Poza warsztatami kadra wychowawców zorganizuje podopiecznym wyjście na basen.

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Świętokrzyskiego.