Aktualności

Opublikowano: 06.05.2019

 

Kampania "Naroktyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty"

 

 

Kluby Wolna Strefa przystąpiły do realizacji kampanii edukacyjno – profilaktycznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Inicjatywa realizowana jest w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

W ramach kampanii powstał spot filmowy, który nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Elementem kampanii jest konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie oraz do zapoznania się treścią kampanii.