Aktualności

Opublikowano: 11.04.2019

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w okresie od 11.04.2019 do 31.12.2019 realizuje zadanie publiczne pod nazwą:


„RAZEM W WOLNEJ STREFIE” (prowadzenie świetlic lub klubów dziecięco - młodzieżowych na terenie Gminy Chmielnik )

 

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubów Wolna Strefa w wieku 7-19 lat jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Chmielnik.