Aktualności

Opublikowano: 10.04.2019

W okresie od 10 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

"Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapeutycznymi w Grzymałkowie"

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubu Wolna Strefa w Grzymałkowie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej, poprzez zorganizowanie ciekawych form pożytecznego spędzania wolnego czasu, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.