Aktualności

Opublikowano: 15.03.2019

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie od dnia 15.03.2019 realizuje zadanie publiczne pn. :

Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia i warsztaty propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek
-prowadzenie warsztatów, spotkań oraz zajęć profilaktycznych
i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży"

 

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubu Wolna Strefa w wieku 7-19 lat jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Pińczów.