Aktualności

Opublikowano: 01.04.2019

W okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:


Organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, przedstawień druk wydawnictw z zakresie tańca.

Projekt przewiduje organizację warsztatów tanecznych, na które będzie uczęszczać 40 osób – podopiecznych czterech Klubów Wolna Strefa mieszczących się na terenie Miasta Kielce. Dodatkowo odbędą się spotkania integracyjne z animatorem czasu wolnego dla beneficjentów projektu i ich rodziców/opiekunów. Każda grupa warsztatowa będzie liczyć po 10 osób, natomiast na spotkania integracyjne będą zaproszeni rodzice/opiekunowie beneficjentów, gdzie ich udział będzie dobrowolny. Zadanie publiczne będzie realizowane od kwietnia do listopada 2019r.

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Kielce.