Aktualności

Opublikowano: 01.03.2019

W okresie od 1.03.2019 r. do 31.12.2019 r. Fundacja Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Aktywna  młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.’’

Głównym celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Kluby Wolna Strefa, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwój osobowościowy

Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ