Aktualności

Opublikowano: 08.11.2018

 

Opublikowano: 08.11.2018

W okresie od 02.11.2018 r. do 28.12.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:Wigilia Międzypokoleniowa

Celem realizacji zadania jest organizacja dwóch spotkań Wigilijnych w Klubach „Wolna Strefa”, podczas których będą budowane i umacniane więzi międzypokoleniowe pomiędzy kombatantami, zamieszkującymi województwo świętokrzyskie, a dziećmi i młodzieżą, która na co dzień uczęszcza do Klubów ,,Wolna Strefa”. Spotkania Wigilijne będą szansą na poznanie historii Kombatantów, którzy chętnie dzielą się swoimi wspomnieniami z młodym pokoleniem. Spotkania te będą doskonałą okazją do integracji środowiska cywilnego ze środowiskiem wojskowym. Realizacja projektu będzie odbywać się od 02.11.2018 do 28.12.2018r. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć organizowanych w roku 2017. Wówczas wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem dlatego też Stowarzyszanie ,,Nadzieja Rodzinie” pragnie zorganizować je ponownie.Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43


Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.