Aktualności

Opublikowano: 01.07.2018

W okresie od 1.07.2018 do 31.08.2018  dzieci i młodzież z uczęszczające do placówek wsparcia dziennego Wolna Strefa objęci zostaną pomocą Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach Programu Pajacyk. Edycja Lato 2018.
Wsparciem obejmiemy 40 dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.