Aktualności

Opublikowano: 28.05.2018

W okresie od 28.05.2018 r. do 31.12.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

,, Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska.’’

Głównym celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach organizowanych przez kluby Wolna Strefa, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwój osobowościowy

Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ