Aktualności

Opublikowano: 01.05.2018

W okresie od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:


ORGANIZACJA IMPREZ POPULARYZUJĄCYCH AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU WŚRÓD RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH PN. „AKTYWNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród osób należących do różnych grup wiekowych, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez organizacje trzech imprez ogólnodostępnych o charakterze bezpłatnego udziału w rozgrywkach sportowo - rekreacyjnych. Zadanie realizowane będzie na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Projekt został dofinansowany przez Województwo Świętokrzyskie.