Aktualności

Opublikowano: 23.04.2018

W okresie od 23.04.2018 r. do 15.05.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:WOLNA STREFA Z HISTORIĄ W TLE


Głównym założeniem projektu jest organizacja zajęć edukacyjnych, krajoznawczych, historycznych o charakterze patriotycznym związanych z upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość, suwerenność oraz wzmocnienie więzi patriotycznej poprzez poznanie bohaterów podziemia antykomunistycznego. Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach, które odbywać się będą w Klubie Młodzieżowym przy ul. Naruszewicza 23 w Kielcach.

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Projekt został dofinansowany przez MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.