Aktualności

Opublikowano: 01.05.2018

W okresie od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizować będzie zadanie publiczne pod nazwą:


Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, przedstawień druk wydawnictw z zakresie muzyki. Festiwal muzyczny „Sound of Kielce City”

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań młodzieży różnymi formami aktywności muzycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz rozwój osobowości. W ramach projektu zostanie zorganizowany festiwal muzyczny, w ramach którego przeprowadzony zostanie konkurs artystyczny oraz warsztaty tematyczne. Wszystkie działania w ramach projektu oraz samego festiwalu będą miały charakter otwarty dla publiczności z terenu miasta Kielce.

Szczegóły dotyczące realizowanego zadania znajdziecie pod numerem telefonu:

41 347 07 43

Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Kielce.