Aktualności

Opublikowano: 06.05.2018

Zapraszamy na:

VI Przegląd Form Artystycznych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży

w którym biorą udział dzieci i młodzież z Klubów Wolna Strefa. W programie m.in. występy teatralne, instrumentalne i wokalne.