Aktualności

Opublikowano: 09.04.2018

Poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:

Kierownik/wychowawca w Klubie Wolna Strefa w Szczaworyżu


Miejsce pracy:
Klub Wolna Strefa w Szczaworyżu,  Gmina Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie

 

Główne zadania:

Kierownik/wychowawca w Klubie bierze wiodący udział w zakresie tworzenia strategii działania Klubu, odpowiada za właściwe, zgodne z Ustawą funkcjonowanie placówki, jest odpowiedzialny za pracę wychowawców i osób oddelegowanych do pracy z wychowankami. Zadaniem Kierownika jest reprezentowanie placówki na zewnątrz, kontakty z mediami i przedstawicielami władz lokalnych w uzgodnieniu z dyrektorem pionu. Kierownik placówki bierze czynny udział w współtworzeniu budżetu finansowego placówki, realizacji i utrzymaniu dyscypliny finansowej, odpowiedzialny jest za składanie comiesięcznych sprawozdań z zajęć, akcji prowadzonych w Klubie lub w jego imieniu. Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za opiekę i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży powierzonej pod opiekę w Klubie Wolna Strefa w Szczaworyżu, prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Oczekiwania:

· wykształcenie wyższe pedagogiczne,

· kwalifikacje do prowadzenia warsztatów profilaktycznych/socjoterapetycznych,

· doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

· dodatkowe umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć rozwijających pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży,

· osoba musi spełniać wymagania opisane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące zatrudnienia w placówkach wsparcia dziennego,

· umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office

· systematyczność, dobra organizacja pracy,

· komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno prawnej

· przyjazną atmosferę pracy w energicznym i otwartym zespole,

· możliwość rozwoju zawodowego.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV z zamieszczoną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji  za pomocą poczty elektronicznej na adres: b.zawada@nadziejarodzinie.org.pl bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie"  25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, w Biurze Klubów (wejście od strony ul. Zimnej).