Aktualności

Opublikowano: 02.02.2018

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w okresie od 2.02.2018r. do 27.12.2018r. realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Wszyscy Razem w Wolnej Strefie. Edycja 2018

Celem głównym realizacji zadania względem podopiecznych klubów Wolna Strefa w wieku 7-19 lat z terenu Gminy Busko - Zdrój jest zagospodarowanie ich czasu wolnego od zajęć lekcyjnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

Zadanie publiczne dofinansowane jest z dotacji otrzymanej od Gminy Busko - Zdrój.