Aktualności

Opublikowano: 01.03.2018

W okresie od 01.03.2018 r. do 31.10.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne:

 

 

REALIZOWANIE PROGRAMÓW I WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA TERENIE MIASTA KIELCE W OŚRODKACH WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

W ramach projektu w Klubach Wolna i Młoda Strefa na terenie Miasta Kielce zespół profilaktyków/ wychowawców poprowadzi warsztaty profilaktyczne. Planowany do realizacji cykl warsztatów stanowi część działań statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” realizowanych od 2002 r.

Warsztaty Profilaktyczne, które będziemy prowadzić to m.in. „Wybierz”, „Integracja”, HIV/AIDS, „Cyberprzestrzeń”, „Dorastam”, „Moje ciało-moja wartość”. Zajęcia kompleksowo łączyć będą wiedze teoretyczną z działaniami praktycznymi, które stymulować będą rozwój młodego człowieka oraz odpowiednio wpłyną na postrzeganie rzeczywistości przez młodzież. Pokażą w sposób obrazowy, jakie zagrożenia związane są z rożnego rodzaju uzależnieniami i trudnościami z jakimi młody człowiek spotyka się w codziennym życiu. Nauczą młodego człowieka jak sobie z nimi radzić i nie ulegać presji grupy.

Projekt został dofinansowany ze środków Miasta Kielce na 2018r.