Aktualności

Opublikowano: 01.03.2018

W okresie od 01.03.2018 r. do 31.07.2018 r. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zwycięski projekt w ramach konkursu „Pomarańczowa Siła 2017”

pn. „Żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”

 

Celem zadania realizowanego w okresie od 1.03.2018 do 31.07.2018 jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i sportowych dla dzieci oraz młodzieży uczęszczających do Klubu Wolna Strefa w Sędziejowicach, z terenu Gminy Chmielnik: - na rzecz zapobiegania otyłości, zasad zdrowego odżywiania oraz dobroczynnego wpływy na zdrowie zajęć sportowych i ruchu. Współczesny Polak od najmłodszych lat powinien posiadać wiedzę i umiejętności dotyczące zasad zdrowego odżywiania, ponieważ „żeby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”. Ogólnym celem proponowanych działań jest chęć poprawy sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnianie wiedzy mającej na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i stylu życia korzystnego dla zdrowia. W trakcie realizacji projektu zostanie wykorzystany potencjał środowiska lokalnego, tj. wychowawcy z Klubu Wolna Strefa w Sędziejowicach, świetlica w Sędziejowicach do zajęć sportowych i spotkań z dietetykiem, zostaną zaangażowani rodzice dzieci, przez co realizacja projektu wpłynie pozytywnie nie tylko na dzieci i młodzież, ale również przekona rodziców do zmian nawyków żywieniowych.

.

Projekt został dofinansowany z darowizny Fundacji ING Dzieciom