Aktualności

Opublikowano: 08.02.2018

W okresie od  8 lutego do 28 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie rozpoczyna realizację zadania publicznego pod nazwą:

"Wolna Strefa w Kostomłotach naszym drugim domem "

Głównym celem realizacji zadania jest wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki dzieci i młodzieży uczęszczającej do Klubu Wolna Strefa w Kostomłotach oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pobudzanie aktywności poznawczej i emocjonalnej, poprzez zorganizowanie ciekawych form pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Ważnym elementem realizacji zadania, który kontynuujemy również w tym roku jest integracja międzypokoleniowa. Współpraca z seniorami oraz włączenie ich w działania organizowane przez kadrę klubu Wolna Strefa w Kostomłotach jest ważną płaszczyzną w działalności klubu.


 

Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy w Miedzianej Górze.