Aktualności

Opublikowano: 02.01.2018

W okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018

w Klubach Wolna Strefa i Młoda Strefa

realizowane jest zadanie publiczne:

PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI FRED

 

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby. Program kierowany jest do ludzi młodych w wieku od 14 do 21 lat.

Głównym celem programu FRED GOES NET jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających       i psychoaktywnych używanych przez młodzież.

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy
do kontaktu: Biuro Działu Profilaktyki i Wychowania 41 347 07 43