Aktualności

Opublikowano: 01.06.2017

W okresie od 01 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Aktywni Młodzi”

Głównym celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym i obywatelskim lokalnego środowiska. Młodzież poprzez udział w projekcie podniesienie umiejętności społeczne. Zadanie publiczne realizowane jest w Klubie Młodzieżowym „Wolna Strefa” w Szczaworyżu, Gmina Busko-Zdrój

Projekt został dofinansowany ze środków WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2017 roku